ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ G.I. SECURITY S.A.

ΣΕΜΙΝΑΡΙO CADDX NX, xGen, zeroWire

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο-διημερίδα στις εγκαταστάσεις της G.I. SECURITY S.A όπου λάβαμε μέρος και εμείς για να ενημερωθούμε πάνω στα νέα σύγχρονα συστήματα συναγερμού CADDX.

Eγίνει αναλυτική παρουσίαση των νέων σύγχρονων συστημάτων συναγερμών CADDX NX, xGen και zeroWire.

Καθώς και Πρωτόκολλα επικοινωνίας, ενσύρματο δίκτυο IP, ασύρματο δίκτυο GPRS και κοινή τηλεφωνική γραμμή PSTN.